Elbilforsikring

Å finne den beste forsikringen til elbil kan ta tid. Det er mye å velge mellom og det kan være utrolig tidskrevende å finne den riktige for deg.

Få billig elbil-forsikring

For å finne en billig elbil-forsikring er det best å sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskaper. Da vil du være sikker på at du får best mulig vilkår – til den beste prisen.

Billig Elbilforsikring

Alle elbiler må ha forsikring, uansett om det er en Peugeot, Tesla, Nissan, BMW, Volkswagen, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz eller Kia. Det er mange bilmerker som kommer med både en og flere ulike typer elbiler. Forsikringen til elbiler er noen av de dyreste forsikringene som er på markedet og det er derfor viktig å sjekke de ulike aktørene før man velger seg en elbil-forsikring. Har man allerede et kundeforhold i et selskap, kan det ofte lønne seg å forsikre elbilen her for å få en billigere elbil-forsikring. Noen elbilforsikringer er lovpålagte, mens andre kan man velge i tillegg.kurat deg.

Tilbud på elbilforsikring

I likhet med de som eier bil, må du som eier av elbil også ha en bilforsikring. Derimot er det store prisforskjeller på elbil-forsikring, og mye av grunnen til det er begrenset historikk rundt elbiler og ulykker. Derfor blir det bare viktigere å være prisbevisst og sammenligne flere typer forsikringer og forsikringsselskaper før du bestemmer deg. Her kan det være mye penger å spare – og kanskje kan du få bedre vilkår til el billigere penge?

Billig elbilforsikring

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Billig ATV-forsikring

Finn ut hvor mye du må betale i ATV-forsikring

Billig innboforsikring

Finn den billigste innboforsikringen

Beste husforsikring

Finn den beste husforsikring til ditt behov

Billig elbil-forsikring

Du må betale veiavgift i tillegg til å betale for elbil-forsikringen. Betales ikke elbil-forsikringen, veiavgift eller bøter vil dette føre til avskilting av elbilen. Har ikke elbilen din forsikring, kan dette få alvorlige konsekvenser for deg og lommeboken din. Skulle noe oppstå og du ikke har gyldig forsikring, kan det blir en kostbar affære. 

For å finne beste billige elbil-forsikring, er det alltid lurt å sammenligne priser fra ulike aktører på markedet. Elbiler har de siste årene kommet for fullt og forsikringsselskapene har fulgt opp med å markedsføre forsikringene spesifikt mot elbil-eiere. Det er store forskjeller på pris på elbil-forsikringer og mange er ikke klar over dette. Det vil være mulig å finne en billig elbil-forsikring om man undersøker litt før man tegner forsikring. En av flere grunner til at elbil-forsikringer er dyrere, er fordi det til nå er en relativt kort historikk for forsikringsselskapene å se på og derfor har de heller ikke tilstrekkelig historikk å beregne sannsynlighet for skade på.

De ulike bilforsikringene

Forsikringen som er obligatorisk å ha er en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker de skader som elbilen påfører personer, andre kjøretøy eller gjenstander, men ikke skader på din egen elbil. Har du ikke ansvarsforsikring på elbilen din, vil den bli avskiltet. Ansvarsforsikringen gjelder for angitte i forsikringsbeviset og riktig fører av bilen Det er mulig å legge til en forsikring som heter «fører- og passasjerulykkesforsikring». Denne dekker både skade på fører og passasjer(er).

Delkasko eller fullkasko?

En delkasko-forsikring dekker en bil som ikke er verdt mye penger. Delkasko dekker brann, hærverk, glasskader, redning/veihjelp og eksplosjoner som sprengningsskader og lynnedslag. Den dekker også tyveri, men dette gjelder selve tyveri av elbilen og fastmontert utstyr som finnes i elbilen. Ser man på årspremien og egenandel, vil delkasko lønne seg. Eier man en elbil med større verdi, kan kaskoforsikring være å anbefale. Kasko dekker, i tillegg til hva delkasko dekker, også skader man skulle påføre egen elbil, slik som velt, utforkjøring og kollisjon. Kasko vil også dekke 10 dagers leiebil om man skulle ha behov for det etter en kaskoskade.

Om man ønsker ytterligere fordeler, kan man skaffe seg en toppforsikring. Denne forsikringen gir bileier mulighet til leiebil så lenge det skulle være behov for det. Har man toppforsikring, reduseres egenandelen med inntil 2000 kroner, det vil si, at det er mulig å bytte en bilrute uten å betale en egenandel. Toppforsikringen dekker skader på motor og drivverket, gitt at bilen ikke er over åtte år gammel. På nyere elbiler, gis det en totalskadegaranti. Med totalskadegaranti menes det at man får en helt ny elbil dersom reparasjonskostnadene overstiger 60 prosent av verdien ved nyanskaffelse. Denne totalskade-garantien gjelder frem til elbilen er tre år, eller at det ikke er oversteget en kjøregrense på 60 000 kilometer.

Finn pris på elbilforsikring

Ved å få tilbud fra flere forsikringsselskap, kan du enkelt sammenligne vilkår, dekning og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Rettshjelpforsikring på elbil

I alle elbilforsikringer har man rettshjelpsforsikring. Denne forsikringen dekker utgifter til advokat og lignende. Skulle du som eier/fører av elbilen bli en part i en tvist, vil du få den rettslige hjelpen du trenger ved hjelp av denne forsikringen. Tilleggsdekninger man kan kjøpe:
– Ekstra ulykkesforsikring
– Forsikring av ekstrautstyr
– Leiebil ved skade
– Leiebil i ubegrenset tid
– Maskinskade
– Helt ny bil
– Bruktbilforsikring

Man kan også tegne en forsikring ved overtakelse ved kjøp og salg av bil. Denne forsikringen kalles en bruktbilforsikring. Skulle det dukke opp noe uventet, vil en bruktbilforsikring være nyttig. Det er likevel viktig at man leser reglene nøye, samt kjøpekontrakten før overtakelse av elbilen. I de fleste tilfeller selges elbilen «som den er» og da er det ikke sikkert at en bruktbilforsikring dekker de overraskelser som kan dukke opp etter overtakelse.

Hvor gjelder forsikringene?

Det er en rekke regler for hvor de ulike forsikringene gjelder rundt om i verden. Normalt sett, gjelder både ansvarsforsikring og kaskoforsikring i vest-europeiske land. Når det gjelder rettshjelp, har dette noe mer begrensninger, men det vil variere med forsikringsaktøren. Stort sett er rettshjelp begrenset til Norden. Det er også satt tidsbegrensninger på oppholdet i utlandet. Normalt sett, er det satt at oppholdet ikke skal overskride tre måneder. Skal du reise utenfor Norden? I så fall burde du ha med deg et «grønt kort» som et internasjonalt forsikringsbevis. Selv om det ikke er nødvendig i de fleste deler av Europa, anbefales det likevel at man tar det med for å være på den sikre siden. Et «grønt kort» som kan fremvises, vil også kunne løse situasjoner enklere.

Redusert forsikringspremie

Det finnes forsikringsselskaper som gir redusert premie om man har bestemte sikkerhetsutstyr. For å finne ut av dette, kan man lese på de ulike forsikringene. Eventuelt kan man ta kontakt med de selskapene man ser på som relevante aktører. Det kan være det er noe utstyr som gir en betydelig redusert premie, altså billigere elbil-forsikring, og da bør du vurdere å installere dette utstyret. Ikke bare blir elbil-forsikringen billigere, men du blir også sikrere selv om du skulle havne i en uheldig situasjon. Noe annet som reduserer risikopremien er ved å stå oppført som fører av elbilen alene. Er det kun du som skal være fører av elbilen, vil det gi deg en billigere elbil-forsikring. Det vil være svært risikabelt om du skulle låne bort elbilen din om det er kun du selv som står oppført som fører. Videre, er det svært viktig at du setter deg inn i sikkerhetsforskriftene. Unnlater du å gjøre dette, kan det være at noen av sikkerhetsforskriftene ikke er overholdt og at du da likevel må betale store erstatningssummer til tross for at du har elbilforsikring. For at elbil-forsikringen skal være gyldig, er det derfor viktig at du leser godt gjennom og at du er sikker på at du overholder retningslinjene som er satt.

Slik finner du billigst elbil-forsikring

– Er det nødvendig å forsikre ekstrautstyr?
– Har du behov for å ha bil tilgjengelig? Da bør du vurdere å ha en elbil-forsikring der leiebil er inkludert ved skade.
– Er du fornøyd med forsikringsselskapet du har? Du gjør lurt i å se på hvordan forsikringspremien utvikler seg i selskapet ditt til     sammenligning med konkurrentene.
– Sist, men ikke minst. I hvilke tilfeller bør du benytte deg av elbil-forsikringen? Bonus er noe du opparbeider over tid. Skulle du få en skade, vil du dra med deg et bonustap mange år frem i tid. Er ikke skaden særlig stort, bør du derfor vurdere å betale selv.

 

 
 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@billigelbilforsikring.no

Egenandeler på forsikring

Når man tegner forsikring er det stort sett alltid snakk om en egenandel, i hvert fall når det gjelder boligforsikring og bilforsikring. Hva er disse egenandelene og kan de justeres? Alle som har forsikringer må forholde seg til begrepet egenandel. I bunn...

les mer