Når man tegner forsikring er det stort sett alltid snakk om en egenandel, i hvert fall når det gjelder boligforsikring og bilforsikring. Hva er disse egenandelene og kan de justeres?

Alle som har forsikringer må forholde seg til begrepet egenandel. I bunn og grunn betyr egenandel hva du må betale dersom noe skjer, mens forsikringsselskapet tar seg av øvrige beløp. Hva egenandelen ligger på varierer ut ifra forsikringen, kundeforhold og forsinkingspremien.

Høy premie gir lav egenandel?

I de fleste tilfeller er det slikt at jo mer du betaler i forsikringspremie, desto mindre egenandel får de. Dersom du ønsker å spare penger kan det faktisk lønne seg å finne en avveining mellom forsikringspremie og en egenandel du kan leve med.  Dette gjelder blant annet bilforsikringer der du kan spare inn ganske mye om du sette egenandelen høyt, f.eks. 10 000 kr gir en besparelse på 15% rabatt på forsikringen.

Premien du betaler og vilkårene bestemmer altså hvor høy egenandel du har på forsikringen. Egenandelen kan også styres ut ifra bonuser du har hos forsikringsselskapet. Bonusordningene sier noe om risikoen av deg som kunde hos forsikringsselskapet, og nettopp derfor få du lavere forsikringspremie på boligforsikring om du har tyverialarm, brannalarm og andre tiltak som reduserer risikoen for at forsikringsselskapet må ordne opp.

Hva har du råd til?

Ved anskaffelse av forsikring er det selvsagt viktig at du setter egenandelen ut ifra hva du faktisk har råd til. En høyere forsikringspremie blir tross alt delt opp til månedsbeløp og kan være mer håndterlig enn å betale 10 000kr i egenandel om bilen streiker. Du bør altså finne ut hva du har råd til om det skulle skje noe, samtidig som du ser hva du har råd til per måned for en forsikring. En god avveining mellom de to vil lønne seg i det lange løp.