Egenandeler på forsikring

Når man tegner forsikring er det stort sett alltid snakk om en egenandel, i hvert fall når det gjelder boligforsikring og bilforsikring. Hva er disse egenandelene og kan de justeres? Alle som har forsikringer må forholde seg til begrepet egenandel. I bunn og grunn...